TAXATIES

TAXATIES

Een van de belangrijkste werkzaamheden van Makelaardij Boekelo is het taxeren van woningen.

Onze taxateurs zijn gediplomeerd, gecertificeerd, ingeschreven in het NRVT register en zeer bekend in de regio.
Wij leveren gevalideerde rapporten die door alle banken en verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd worden en gecontroleerd worden door de validatie instituten NWWI en Taxateursunie.

Onze rapporten worden geaccepteerd door alle geldverstrekkers* uit de regio en opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen VBO, NVM, LMV en RVT.

Dagelijks voeren onze specialisten in opdracht van particulieren, beleggers, banken, verzekeraars en overheidsinstanties vele taxaties uit. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek, bij boedelscheiding, bij overlijden, bij waardebepaling van verhuurde bedrijfsobjecten, voor verzekeringsdoeleinden of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Welke waarden kunnen bepaald worden?

 • Onderhandse vrije verkoopwaarde: De waarde van de woning in de vrije markt. Dit is ook de waarde die een hypotheekverstrekker hanteert en die gebruikt wordt bij het bepalen van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
 • Executiewaarde: Is er sprake van een gedwongen verkoop (door de geldverstrekker), dan spreekt men van executie waarde. Deze waarde is een afgeleide van de vrije verkoopwaarde maar ligt beduidend lager dan de vrije verkoopwaarde.
 • Waarde voor- en na verbouwing: Gaat u ingrijpend verbouwen dan kan door ons de waarde voor en na verbouwing worden vermeld met vermelding van de verbouwing en het bedrag dat u daaraan denkt te gaan besteden.
 • Herbouwwaarde: Voor de verzekering wordt de waarde bepaald van een nieuw te bouwen, gelijkwaardige woning als het getaxeerde.WOZ-waarde: Dit is de waarde die de belastingdienst wil weten i.v.m. de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait (d.i. bijtelling op inkomen op basis van de economische waarde van een huis)

Succeswaarde:

Indien u één van de bovenstaande taxaties uit wilt laten voeren dan maken wij een afspraak om uw woning te inspecteren. Onze makelaars letten daarbij onder anderen op:

 • De staat van onderhoud.
 • De inhoud en oppervlakte.
 • De functionele indeling.
 • De constructie.
 • Kwaliteit materialen.
 • De mate van isolatie.
 • Renovaties/verbeteringen
 • De ligging en de omgeving.
 • Gebruiksmogelijkheden.

Om een goed rapport op te kunnen maken heeft de makelaar het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen nodig. Vervolgens legt hij zijn bevindingen vast in een taxatierapport, dat u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.

*) Behoudens geldverstrekkende instellingen met een groot-stedenbeleid en/of kilometragebeleid.  Informeer bij uw geldverstrekker c.q. tussenpersoon naar de mogelijkheden.

Laat ons uw huis taxeren!

Wel/Geen Validatie

3 + 9 =

Laat ons uw huis taxeren!

Wel/Geen Validatie

6 + 14 =

Een van de belangrijkste werkzaamheden van Makelaardij Boekelo is het taxeren van woningen.

 

Onze taxateurs zijn gediplomeerd, gecertificeerd, ingeschreven in het NRVT register en zeer bekend in de regio.
Wij leveren gevalideerde rapporten die door alle banken en verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd worden en gecontroleerd worden door de validatie instituten NWWI en Taxateursunie.

Onze rapporten worden geaccepteerd door alle geldverstrekkers* uit de regio en opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen VBO, NVM, LMV en RVT.

Dagelijks voeren onze specialisten in opdracht van particulieren, beleggers, banken, verzekeraars en overheidsinstanties vele taxaties uit. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek, bij boedelscheiding, bij overlijden, bij waardebepaling van verhuurde bedrijfsobjecten, voor verzekeringsdoeleinden of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Welke waarden kunnen bepaald worden?

 • Onderhandse vrije verkoopwaarde: De waarde van de woning in de vrije markt. Dit is ook de waarde die een hypotheekverstrekker hanteert en die gebruikt wordt bij het bepalen van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
 • Executiewaarde: Is er sprake van een gedwongen verkoop (door de geldverstrekker), dan spreekt men van executie waarde. Deze waarde is een afgeleide van de vrije verkoopwaarde maar ligt beduidend lager dan de vrije verkoopwaarde.
 • Waarde voor- en na verbouwing: Gaat u ingrijpend verbouwen dan kan door ons de waarde voor en na verbouwing worden vermeld met vermelding van de verbouwing en het bedrag dat u daaraan denkt te gaan besteden.
 • Herbouwwaarde: Voor de verzekering wordt de waarde bepaald van een nieuw te bouwen, gelijkwaardige woning als het getaxeerde.WOZ-waarde: Dit is de waarde die de belastingdienst wil weten i.v.m. de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait (d.i. bijtelling op inkomen op basis van de economische waarde van een huis)

Succeswaarde:

Indien u één van de bovenstaande taxaties uit wilt laten voeren dan maken wij een afspraak om uw woning te inspecteren. Onze makelaars letten daarbij onder anderen op:

 • De staat van onderhoud.
 • De inhoud en oppervlakte.
 • De functionele indeling.
 • De constructie.
 • Kwaliteit materialen.
 • De mate van isolatie.
 • Renovaties/verbeteringen
 • De ligging en de omgeving.
 • Gebruiksmogelijkheden.

Om een goed rapport op te kunnen maken heeft de makelaar het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen nodig. Vervolgens legt hij zijn bevindingen vast in een taxatierapport, dat u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.

*) Behoudens geldverstrekkende instellingen met een groot-stedenbeleid en/of kilometragebeleid.  Informeer bij uw geldverstrekker c.q. tussenpersoon naar de mogelijkheden.

Gecertificeerde Register Makelaar & Taxateur.
Makelaar Boekelo is ook een erkend RFD Dienstverlener (Register Financieel Dienstverlener).
Werkzaam in de omgeving van: Stadskanaal, Veendam, Nieuw-Buinen, Exloermond, Groningen, Oude Pekela en Ter Apel.